LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Září 2011
TŘÍDA 1.C - školní rok 2011/2012 - CO SE UDÁLO
ZÁŘÍ 2011      1. ZÁŘÍ      2. ŘÍJEN      3. LISTOPAD      4. PROSINEC      5. LEDEN
     6. ÚNOR      7. BŘEZEN      8. DUBEN      9. KVĚTEN      10. ČERVEN
 JSME KAMARÁDI A MÁME SE RÁDI
Poslední týden v září jsme dokončili naše pravidla společného soužití ve třídě. Sluníčko pravidel jsme potvrdili každý svým vyrobeným slunečním paprskem se svou fotografií. Budeme se jimi řídit nejen při práci v hodinách, ale i o přestávkách, kdy máme větší volnost.

Protože ve středu byl státní svátek, visel na tabuli celý týden obrázek rytíře - svatého Václava. Při prohlížení 20Kč mince, kde je rytíř vyobrazen, se žáci dozvěděli, že pro Václavovy vlastnosti jako jsou: čestnost, mírumilovnost, pravdomluvnost, na něj lidé neustále vzpomínají. A právě takové rytířské vlastnosti by měli žáci nejen ve třídě pěstovat. Při každé vhodné příležitosti jsme si jednotlivá pravidla objasňovali.

Pomáháme si - v prvouce děti třídily ve skupinách obrázky s chováním, musely si pomáhat, aby splnily úkol. Dohodneme se - jsme přece kamarádi - hráli jsme různé hry na koberci, skládali jsme sluníčko z víček. Chodíme - třída, chodba, schody tam všude se přece chodí, a kdo zapomene, paní učitelka mu to pravidlo zas ochotně připomene. Mluvíme slušně a pravdu - to trénujem neustále vždy a všude.
Ale pravidlo třetí - hlásíme se o slovo - to je teda umění. Vydržet v hodinách "nemlet na mlýnku" - nebavit se s kamarádem i přes uličku, nebroukat si cosi, nevykřikovat odpovědi - to dovede jen polovina žáků. Tak jsme se domluvili s prvňáčky, kdo bude mít za den víc než čtyři čárky za vyrušování ve vyučování, nedonese ten den pochvalné razítko. Postupně budem snižovat až na dvě čárky. Dvakrát za den, být napomenut ke konci října, to je v první třídě ještě únosné.

 HRÁLI JSME POHÁDKU O VELIKÉ ŘEPĚ
Učili jsme se počítat do 5 a orientovali jsme se v číselné řadě. S tím souvisí pojmy poslední, první, před, za, hned před a hned za. Tato prostorová orientace se parádně učí na pohádce O veliké řepě. A tato pohádka nás provázela celý týden.

 

Řepu děti kreslily vodovými barvami. Paní učitelka názorně ukázala, jak se míchají barvy a také jak se správně vodová barva na štětec nanáší. Nutno desetkrát zakroužit po barvě a teprve pak malovat po papíře. A doopravdy bylo vidět i slyšet některé děti, jak počítaly do desíti při nabírání barvy na štětec. Řepy se za odměnu nádherně vybarvily a na nástěnce nám vyrostlo pole velikých řep - pozadí pro naši pohádku.

Samozřejmě jsme si ji zahráli. To bylo nadšení. Každý chtěl hrát všechno a rolí jsme napočítali pouze osm. Nakonec jsme to vyřešili rozpisem, aby se dostalo na každého herce. Další den už ráno při vstupu do třídy se někteří ptali, jestli se bude zase hrát pohádka. A tak jsme pohádku hráli, jak jen to šlo - v ušetřených chvilkách různých hodin.

 CHODÍME PO PŘECHODU PRO CHODCE
Třetí týden nás provázela dopravní výchova, přesněji řečeno umění přejít cestu po přechodu pro chodce. Hned v pondělí jsme se vydali na vycházku kolem školy, pozorovat dopravní prostředky i dopravní značky a najít nejbližší přechod pro chodce. Vysvětlili jsme si jeho veledůležitost pro nás chodce. Prohlédli jsme si dopravní značku, která u něj vždy stojí a samozřejmě jsme společně cestu také třikrát přešli. Zrovna jsme viděli i cestáře, jak natírají bílé pruhy na vybledlém přechodu. Děti upoutal dokonce i otisk stopy nějakého nedočkavého chodce v čerstvě natřené barvě.

Přecházení cesty jsme pak trénovali v hodinách prvouky na barevném přechodu ze žíněnky. Ve výtvarné výchově zkusili žáci poprvé pracovat ve skupinkách při spojených lavicích. Každá skupinka měla vyrobit dopravní značku přechod pro chodce, semafor pro chodce, zebru na vozovce a jednoho chodce. Nejprve bylo dosti rušno, ale za vydatné pomoci učitelky skupinky práci přece jen zvládly. Autíčko si skupinky poskládaly v pracovních činnostech ze stavebnice Lego. Doufejme, že si žáci vzali radu - Kdo přechází po přechodu, neutrpí žádnou škodu - za svou, a že se jí budou řídit.

 

 JSEM ŠKOLÁK
První a druhý školní týden jsme věnovali tématu "Jsem školák". Ne školák z mateřinky ale z velké školy - ze základní.

Však taky sebe - školáka s aktovkou - kreslili. Žáci se naučili pro školní život plno důležitých věcí. Většina již trefí sama ze šatny do třídy, dovede při vstupu pozdravit, umí si připravit věci na lavici, snaží se správně sedět při psaní a držet tužku třemi prstíky, umí pěkně sedět v kroužku na koberci a o svačinové přestávce drobit na svůj látkový ubrousek a ne na stůl. Co nám zatím moc nejde, to je hlášení se o slovo a vydržet při výkladu učitelky nebavit se. Na zvládnutí těchto dvou základních dovedností budeme muset pořádně zapracovat.

Děti se také seznámili, jak spolupracovat ve skupině, zjistili, že společná práce není jednoduchá, že se musí nejdříve domluvit. A co bylo první skupinovou prací? Poskládat z víček obrázek školní lavice a umístit do něj pět školních potřeb.

 

 DRUŽBA SE TŘÍDOU 9.C
V úterý 6.září ve druhé vyučovací hodince přišli do naší třídy deváťáci se svou třídní učitelkou Věrou Bolkovou. Proč? Aby zahájili spolupráci s našimi prvňáčky v rámci projektu Patroni a začali tak pěstovat s nimi přátelství od prvních chvil jejich života ve škole.

Nejprve paní učitelka vybídla naše děti, aby si vybraly svého pomocníka, ale kuráž si nenodal nikdo. Jen Vojtíšek se zeptal, jestli si může vybrat holku. Po menším ostýchání si prvňáčky rozebrali nakonec deváťáci sami. Děti se navzájem představily, pak se šly společně projít školní budovou. Když se dvojice vrátily, bylo přátelství stvrzeno fotografií. Starší žáci mají pro nás připraveny určitě zajímavé akce, a pokud to bude třeba, budou malým školákům i také pomáhat. Už se všichni těšíme na naši spolupráci. Určitě zažijeme spoustu legrace, ale také se jeden od druhého něco nového naučíme.

 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN - 1. září
Tak už jsou z dětí opravdoví školáci. Přišli za vydatného doprovodu svých rodičů, mladších sourozenců, babiček ... Po úvodním zahájení přišli společně také přivítat prvňáčky pan ředitel a paní zástupkyně naší ZŠ a zástupci města. Žáčci jsou šikovní. Hned první den zpívali, kreslili a naučili se i básničku.

Všichni již znali první písmenko ze svého jména, a tak lehce našli na magnetické tabuli jmenovku se svým jménem a se svou značkou, která je bude provázet po dobu, než se budou umět podepsat. Seděli v kruhu na koberci, kde se seznamovali se jmény spolužáků, později tam byla připravena krabice s překvapením. Teď už víme, že tam byly kalendáře, které musíme nosit do školy každý den, neboť jsou vlastně žákovskou knížkou, deníčkem i úkolníčkem zárověň.

Společně jsme se prošli k šatnám, abychom věděli, kam si máme zítra uložit botky a bundičky. Na konci prvního školního dne, který uběhl velice rychle ale příjemně, se všichni prvňáčci hlásili, že se těší zítra do školy. Ať jim to nadšení vydrží celou základní školu. Podívejte se na video o prvňáčcích v Orlové na internetové televizi Moravskoslezského kraje POLAR.
TOPlist