LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
27. školní týden od 27. února do 3. března 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Slovíčka - se zvukem
Obrázkový sešit angličtiny
PO 27.2. Během výuky jedeme do Ostravy do Divadla loutek na Dášeňku.
• ČJ umět zpaměti vyjmenovaná slova po P napsaná v sešitě
• M str: 54 zopakovat si pravidla zaokrouhlování na desítky
ČJ Český jazyk Alter - str: 78 - 80 Podsta. jm., vyjmenovaná slova po P
Čítanka Alter - str: 67 - 68
SČ: Ferda Mravenec
Psaní a mluv. cv. Alter str: 6
ÚT 28.2.
 
ST 1.3.
 
MA MA pro 3. ročník 1. díl Alter
str: 57 - 62 Opakování učiva
ČT 2.3.
 
PRV Prvouka II. díl Alter. str: 36 - 38
Člověk - opakování, Lidé a čas - denní režim, lidé a technika
3.3.

 

24. školní týden od 6. února do 10. února 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Slovíčka - se zvukem
Obrázkový sešit angličtiny
PO 6.2.
• M str: 51/35 (prvních 6 příkladů + kontrola)
• ČT str: 62 + dokreslit do sešitu obrázek
• PRV str: 30 doplnit na lísteček do sešitu části těla
ČJ Český jazyk Alter - str: 69 - 72 Podsta. jm., vyjmenovaná slova po M
Čítanka Alter - str: 63 - 66
SČ: Ferda Mravenec
Psaní a mluv. cv. Alter str: 2 - 3
ÚT 7.2.
• ČJ str: 70/5 dalších 7 vět (až po slovo škole)
• ČT str: 63 - 65 Umět povyprávět, co bylo první velikou událostí.
ST 8.2.
• AJ v pátek se píše test ke 3. lekci
• PRV ze str: 31 vypsat do sešitu k obrázku části kostry
MA MA pro 3. ročník 1. díl Alter
str:51 - 53 Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, slovní úlohy
ČT 9.2.
• M str: 52/40 první dva sloupečky
PRV Prvouka II. díl Alter. str: 30 - 32
Živá příroda: člověk - části lidského těla, kostra, chrup
10.2.

 

23. školní týden od 30. ledna do 3. února 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Slovíčka - se zvukem
Obrázkový sešit angličtiny
PO 30.1.
• ČJ str: 65/1 (prvních 7 podstatných jmen, tabulku podle pravítka)
• ČT str: 60
• PRV nakreslit ke každé skupině živých přírodnin jednoho zástupce
ČJ Český jazyk Alter - str: 65 - 68 Podsta. jm., vyjmenovaná slova po M
Čítanka Alter - str: 60 - 62
SČ: Ferda Mravenec
Psaní a mluv. cv. Alter str: 1 
ÚT 31.1. Výuka do 11:40 hodin.
• Užít si krásného vysvědčení nebo se nad sebou zamyslet.
ST 1.2.
• ČJ umět zpaměti vyjmenovaná slova po M (napsaná v sešitě ČJ1)
• PRV do pondělí nasbírat si z letáčků obrázky zdravých potravin
MA MA pro 3. ročník 1. díl Alter
str:48 - 50 Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
ČT 2.2. MÁME 1. LEKCI PLAVÁNÍ - nezapomenout si plavky!
• PRV str: 29 dopsat vývojová období + nakreslit ke třem obrázek
• ČJ str: 68/2 (Napsat aspoň 5 vět podle obrázků.) + opravit diktát
PRV Prvouka II. díl Alter. str: 3, 27 - 29
Živá příroda: člověk - zdravá strava, vývoj a růst člověka
3.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

22. školní týden od 23. ledna do 27. ledna 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Slovíčka - se zvukem
Obrázkový sešit angličtiny
PO 23.1.
• M str: 43/14
• PRV zjistit názvy 2 dolů težící černé uhlí (příště vybírám sešity)
• ČT nakreslit k zápisu obrázek
ČJ Český jazyk Alter - str: 63 - 65 Podstatná jm. - pády, vlastní jména
Čítanka Alter - str: 58 - 62
SČ: Ferda Mravenec
Psaní a mluv. cv. Alter str: 31 - 32
ÚT 24.1.
• ČJ str: 63/4 (najít ve skrývačce vlastní jméno děvčete)
ST 25.1.
• PRV Zjisti ze které země se přivádí do ČR ropa. Zakup si na příští týden do prvouky nový sešit číslo 523.
• ČT str: 57 báseň zpaměti do zítřka (učili jsme se ji dnes společně)
MA MA pro 3. ročník 1. díl Alter
str:44 + 47 - 48 Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
ČT 26.1.
• M str: 48/8 (prvních 6 příkladů i s kontrolou)
• ČT str: 58 - umět příběh stručně povyprávět
PRV Prvouka I. díl Alter. str: 43 - 46
Neživá příroda - uhlí, ropa a zemní plyn, obnovitelné zdroje
27.1. Učíme se do 11:40 hodin.
 

 

21. školní týden od 16. ledna do 20. ledna 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Slovíčka - se zvukem
Obrázkový sešit angličtiny
PO 16.1. Píšeme pololetní test z matematiky.
• ČJ str: 60/2 umět vyjmenovat pádové otázky zpaměti
• PRV Pokusit se zjistit názvy pískovcových skalních měst v ČR.
• ČT str: 54
• Ještě na zítra si přinést nůžky na nehty.
ČJ Český jazyk Alter - str: 60 - 62 Podstatná jména - určování pádů
Čítanka Alter - str: 54 - 57
SČ:
Psaní a mluv. cv. Alter str: 29 - 30
ÚT 17.1. Bude pololetní test z geometrie.
• ČJ str: 60/3 ústně - k podst. jménu najít vhodnou pádovou otázku
• ČT str: 56 - 57 vyčíst kdo, z čeho, jakými nástroji vyrobil sošku
ST 18.1.
• PRV Zjisti. Jak se jmenují rampouchy v jeskyních?
MA MA pro 3. ročník 1. díl Alter
str:42 - 43 Písemné sčítání dvojciferných čísel
ČT 19.1. Beseda v pobočce městské knihovny - u nás.
• M str: 43/10 (půl cvičení + ke každému příkladu sestavit kontrolu)
• PRV Napiš 2 živočichy, kteří obývají půdu.
PRV Prvouka I. díl Alter. str: 40 - 42
Neživá příroda - pískovec, vápenec, půda
20.1.
• AJ list v sešitě str: 9 (napsat barvu a hračku + namaluj)
• ČJ str: 61/3 (poslední řádek - určit u podstatných jmen pád)

 

TOPlist